Przejdź do treści

Laureaci Intarg

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

NAGRODA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI PRZEMYSŁAWA CZARNKA ZA SZCZEGÓLNĄ AKTYWNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI POLSKIEJ NAUKI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W 2021 ROKU

 

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ  PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

 

JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SP. Z O.O.

 

PRZYZNE ZOSTAŁY RÓZWNIEŻ DYPLOMY MINISTRA EDUKACJI I NAUKI ZA WYSOKIEJ RANGI NAGRODY UZYSKANE W ZWIĄZKU
Z PREZENTACJĄ WYNALAZKÓW NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2021 ROKU


POLITECHNIKA POZNAŃSKA

 • Zespół przekładni cięgnowych dla wózka inwalidzkiego z napędem ciągowym
 • Moduł uniwersalnego hamulca dźwigniowego koła wózka inwalidzkiego

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 • Sposób otrzymywania bioaktywnego środka hemostatycznego na bazie chitozanu i bioaktywny środek hemostatyczny na bazie chitozanu

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 • Półmaska do ochrony przed smogiem
 • Rękawica do zastosowań zawodowych z aktywnym systemem ogrzewania
 • Aplikacja mobilna Size 4 Face wspomagająca prawidłowe dopasowanie półmasek do wymiarów twarzy użytkownika

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 • Trenażer LNG

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA; WYDZIAŁ CHEMICZNY

 • Przełom w technologii - nowy, bezpieczny i wydajny produkt antyelektrostatyczny pochodzący z surowca roślinnego
 • Nowa generacja surfaktantów z komponentem pochodzenia naturalnego: kierunek dla nowych środków ochrony roślin
 • Środki powierzchniowo czynne zawierające składnik pochodzenia naturalnego jako nowe, bezpieczne i skuteczne środki konserwacji drewna

INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
WE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z SGGW WARSZAWA

 • Nowa generacja biokompatybilnych i wielomodowych markerów do detekcji i leczenia zmian nowotworowych
 • Nanomarkery z materiałów tlenkowych do wczesnej detekcji i leczenia nowotworów
 • Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla nieorganicznych i organicznych ogniw fotowoltaicznych
 • Warstwy tlenkowe dla zastosowań w implantologii
 • Innowacyjna metoda suplementacji mikroelementów w organizmach
 • Nowa strategia suplementacji żelaza z wykorzystaniem biodegradowalnych nanocząstek ZnO domieszkowanych żelazem
 • Nowatorskie rozwiązania dla nieorganicznej i organicznej fotowoltaiki
 • Bio-kompatybilne tlenki dla zastosowań medycznych
 • Nanostruktury tlenkowe otrzymywane metodą ALD i hydrotermalną do zastosowań fotowoltaicznych

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, ZAKŁAD TECHNICZNY ŻORY SP. Z O.O.

 • Innowacyjne rozwiązanie wyciągarki szybowcowej z elektrycznym układem napędowym zasilanym z baterii akumulatorów – BATWINCH

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

 • Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych - KOMTRACK

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

 • Układ do wyznaczania ciężaru i położenia środka masy statku powietrznego, numer patentu PL230085

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O. - UNIWERSYTET RZESZOWSKI

 • Przesuwanie okresu wegetacji i wydłużanie trwałości przechowalniczej pomidorów z wykorzystaniem procesu ozonowania

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O. - POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

 • Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY

 • Biopoliol obniżający palność na bazie oleju z gorczycy białej (Sinapis alba) dedykowany sztywnym piankom poliuretanowym dla budownictwa
 • Druk 3D w zawiesinach żeli USG i lepkich substancjach węglowodorowych przy zastosowaniu promieniowania UV, jako czynnika katalizującego proces
 • Innowacyjny system druku 3D w zawiesinach żeli usg i innych substancjach transparentnych, bazujący na monomerach katalizowanych promieniami UV
 • Innowacyjne, zautomatyzowane, mobilne stanowisko do skanowania 3D ludzi i innych obiektów zorientowanych pionowo (równolegle do osi skanowania)
 • Inteligentne łóżko dla osób starszych oraz mniej sprawnych
 • Urządzenie do czyszczenia obuwia
 • Innowacyjny rodzaj wlewki do form traconych, wykonanych w technologii FDM
 • Zielone reaktywne surowce chemiczne będące alternatywą dla toksycznych komercyjnych opóźniaczy palenia stosowanych w branży poliuretanowej
 • Rozdrabniacz stożkowy z wykorzystaniem elementów roboczych wytworzonych w technologii addytywnej
 • Egzoszkielet na staw łokciowy

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

 • Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych
 • Nowa metoda otrzymywania kwasów karboksylowych
 • Algorytmy sterowania ruchem głowic urabiających kombajnu chodnikowego

POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH

 • Komora uniwersalna do butelki dla dzieci wraz z systemem zmiany komory
 • Sposób otrzymywania nanokompozytów poli (chlorek winylu)/poli (octan winylu) - nanonapełniaCz węglowy
 • donica integracyjna do hortiterapii o konstrukcji żelbetowej
 • krawędziowo-otworowy zespół roboczy rozdrabniacza wielotarczowego o zmiennej dynamice przepływu materiału uziarnionego
 • sposób identyfikacji żywych, ptasich pierwotnych komórek płciowych
 • Urządzenie i sposób palenia ziaren
 • sposób wytwarzania kapsułek oraz kompozycja mieszaniny do kapsułkowania bakterii probiotycznych
 • stanowisko do badania sztywności ortezy typu AFO

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT LOTNICTWA

 • Układ oraz sposób detekcji i rozpoznania patogenów roślin w warunkach upraw szklarniowych

Grand Prix INTARG 2022

.

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Poland

za wynalazek:

Sonda do pomiaru szybkości korozji

 

 


Najlepszy Wynalazek Zagraniczny 2022

.

Mohammadreza Zare, Zahra Hooshanginezhad,
Mohammad
Rafati Navaei, Nazanin Sadraei,
Masoud Najafi

 

Iran

 

za wynalazek:

Device for minimally invasive evaluation and intervention of ventricular side of AV valves
and resection of intra-cardiac tumors


 


Nagroda Przewodniczącego Jury

.

Taiwan Math/Science Circle (TWMC)

Taiwan

 

za wynalazek:

 

Automated Emergency Alert Device (AEAD)

 


Nagroda Specjalna Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO

 

 

 

TRL award

 

Łukasiewicz Research Network — Institute of Non-Ferrous Metals

Dariusz Lewandowski; Wojciech Mikłasz; Jerzy Kozłowski

for

A method of recycling secondary batteries

 

Innovation for Green Deal

 

Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences

Marek Godlewski, Ramon Schifano, Aleksandra Seweryn, Bartłomiej S. Witkowski, Monika Ożga

for

Technology of producing UV detectors based on oxide nanostructures

 

 The Woman Inventor

 

Joanna Paciorek-Sadowska – Kazimierz Wielki University

for

Green reactive chemical compounds as an alternative to toxic commercial flame retardants used in the polyurethane industry

All Authors: Joanna Paciorek-Sadowska, Marcin Borowicz, Marek Isbrandt, Paweł Sander

 

 

Start-Up

 

GRYDSEN Ltd.

Authors: Michał Majcherek, Marta Podhorecka, Karolina Juszczyk, Elżbieta Izdebska, Anna Pyszora, Magdalena Liberacka-Dwojak

for

Grydsen - innovative psychological methods of therapy for seniors using the VR technique

 

Social Innovation 

 

Mohammadreza Zare, Zahra Hooshanginezhad, Mohammad Rafati Navaei, Nazanin Sadraei, Masoud Najafi

for

Device for minimally invasive evaluation and intervention of ventricular side of AV valves and resection of intra-cardiac tumors


Nagroda Diamentowa 'Pro Societas Bono'

.

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

za wynalazek:

Pakiet innowacyjnych usług na rzecz integracji społecznej i kulturowej / Wieloplatformowa aplikacja informacyjna - wsparcie funkcjonowania
i integracji cudzoziemców

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

za wynalazek:

Trójkołowy pojazd dla osób niepełnosprawnych ze specjalnym mechanizmem stateczności pionowej

 

 

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Politechnika Rzeszowska

za wynalazek:

Program komputerowy do wykrywania i oceny zaburzeń mowy
w chorobie Parkinsona


Nagroda Platynowa - najlepszy wynalazek w branży

.

 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences

za

Warstwy tlenkowe dla zastosowań w implantologii

 

 

Politechnika Lubelska

Lublin University of Technology

za

Sposób spieniania asfaltu

The method of foaming asphalt

 

 

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Tadeusz Kościuszko University of Technology

za

Nowe fluorescencyjne sensory molekularne jako wielozadaniowe cząsteczki do obrazowania komórek i wykrywania jonów metali

Novel fluorescent molecular sensors as multitasking molecules for cell imaging and metal ion detection

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 Łukasiewicz Research Institute – Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP

za

Lekki robot zwiadowczy PIAP Fenix®

PIAP Fenix®

 

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

za

Sonda do pomiaru szybkości korozji

Corrosion rate measuring probe

 

 

Politechnika Śląska

za

Zintegrowana technologia dekontaminacji poliolefinowych materiałów odpadowych

 


JAGODA JPS

za

Samojezdny kombajn do zbioru owoców jagodowych

OSKAR 4WD

 

 

Politechnika Wrocławska

Wrocław University of Science and Technology

za

Epoxy-granite composite and its application

 

 

Mohammadreza Zare, Dr. Zahra Hooshanginezhad,
Dr. Mohammad Rafati Navaei, Dr. Nazanin Sadraei,

Dr. Masoud Najafi

from IRAN

za

Device for minimally invasive evaluation and intervention
of ventricular side of AV valves and resection of intra-cardiac tumors

 

Urządzenie do minimalnie inwazyjnej oceny i interwencji
komorowej strony zastawek AV i resekcji guzów wewnątrzsercowych

 

 

School of Mathematics and Information Engineering, Longyan University, Fujian 364012, China

from China

za

Automatic ozone generator disinfection equipment

Automatyczny sprzęt do dezynfekcji generatora ozonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


wyróżnienie za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica

w Pile

za

Stanowisko analizy konstrukcyjno-funkcjonalnej skrzyni bezstopniowej stosowanej w pojazdach hybrydowych.

 

P.W “HAMADA” Piotr Sulecki

za

Stacja ratownictwa morskiego
„STOJAK  ŻYCIA”

 

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy

za

Trispa - odmiana pszenicy okrągłoziarnowej
(
Triticum sphaerococcum)

 

 

 


Medale - złote, srebrne, brązowe

Przyznane medale INTARG® 2022 widnieją przy opisie każdego nagrodzonego wynalazku w zakładce 'WYNALAZKI'


Pozostałe nagrody i wyróżnienia

.

Lista nagród specjalnych i wyróżnień 2022 INTARG 2022 widnieje przy opisie nagrodzonego wynalazku w sekcji <WYNALAZKI>

 

 

 AWARD OF PRESIDENT OF THE FEDERATION OF ENGINEERING ASSOCIATIONS – NOT

Politechnika Śląska
Żeltech Sp. z o.o.

za

Narzędzia do wytłaczania tworzyw sztucznych z innowacyjnymi powłokami o zwiększonej trwałości i wydajności produkcyjnej

 

 

21-04-06-10-13-15-pa_1 (1) LOGO_INTARG_EKO  

 

 

 SPECIAL AWARD OF PRESIDENT OF POLISH CHAMBER OF ECOLOGY PIE

 

T-Master S.A.

za

T-Master S.A. to zespół polskich innowatorów, inżynierów i programistów, który postanowił rozwiązać globalny problem ilości wytwarzanych odpadów

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

za

Biodegradowalne materiały o właściwościach biobójczych
i zwiększonej wytrzymałości, przeznaczone na opakowania
lub produkty jednorazowego użytku

 

AWARD OF INTERNATIONAL FEDERATION OF INVENTORS' ASSOCIATIONS IFIA

 

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

za
Przełom w stomatologii przyszłości: całkowicie bezpieczne światłoutwardzalne kompozyty stomatologiczne nowej generacji, wolne od związków toksycznych i o zmniejszonym skurczu polimeryzacyjnym

 

Politechnika Lubelska

za

Walcarka skośna sterowana numerycznie

 

SPECIAL AWARD OF INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE OF THE CZECH REPUBLIC

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach
za

Hybrydowe implanty dentystyczne do zastosowań w systemach kontrolowanego uwalniania leków

 

AWARD OF TORONTO INTERNATIONAL SOCIETY OF INNOVATION & ADVANCED SKILLS TISIAS,CANADA

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

za
X-Dots - Wsparcie dla Twojej oczyszczalni

 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

za
Nowa metoda nieinwazyjnej diagnostyki endometriozy

 

AWARD of World Invention Intellectual Property Association  WIIPA

 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

za

Turboalternator lotniczy zintegrowany z bębnem/wałem i statorem sprężarki

 

Award of The First Institute Researchers and Inventors in I.R.IRAN, Iran

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

za

Stanowisko do oceny rehabilitacji treningu sił człowieka “ pojedynczych i zbiorowych grup mięśniowych'

______________________

 

Dr. Adam Szulc, Dr. Bartłomiej Niespodziński, Dr. hab. Mirosława Szark- Eckardt, Dr. Hanna Żukowska

za
Stanowisko do oceny rehabilitacji treningu sił człowieka- pojedynczych i zbiorowych grup mięśniowych

 

AWARD of EUROINVENT 2022 Special Prize, Romania

 

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

za

Kapilara do oznaczania rodnika melaniny in vivo metodą EPR z wykorzystaniem modelu embrionów danio pręgowanego

 

 

SPECIAL AWARD of World Intellectual Property Organization WIPO

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

za

Sposób recyklingu baterii wtórnych

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

za

Zielone reaktywne surowce chemiczne będące alternatywą dla toksycznych komercyjnych opóźniaczy palenia stosowanych w branży poliuretanowej

 

 

 


Polski
English
Facebook
youtube