Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Chmurowa platforma oświetleniowa dla inteligentnych miast

autorzy: prof. dr hab. Inż. Andrzej Czyżewski mgr inż. Andrzej Sroczyński mgr inż. Tomasz Śmiałkowski dr hab. inż. Piotr Szczuko dr hab. inż. Józef Kotus dr hab. inż. Grzegorz Szwoch dr inż. Karolina Marciniuk dr inż. Arkadiusz Harasimiuk dr inż. Piotr Odya dr inż. Maciej Szczodrak mgr inż. Szymon Zaporowski mgr inż. Wanda Ludwikowska mgr inż. Dawid Weber mgr inż. Daniel Wiśniewski mgr inż. Paweł Spaleniak

InfoLight - ekosystem aplikacji i urządzeń Internetu Rzeczy i nowych usług Smart City. Dane z wbudowanych czujników wykorzystuje do dynamicznej adaptacji światła do warunków widoczności i obecności pieszych i pojazdów. Optymalizacja zużycia energii, bezpieczeństwa i zanieczyszczenia światłem. Prezentowany jest nowy produkt – inteligentna platforma oświetleniowa, która wykorzystuje nowej generacji źródła światła LED a ponadto jest terminalem Internetu Rzeczy i punktem udostepniającym usługi rejestracji, analizy i monitorowania, usługi inteligentnych miast potencjalnym twórcom i odbiorcom aplikacji Smart City. Lampy wyposażone są w szereg czujników: kamery, sensory akustyczne, mikrofalowe i inne, dostarczające informacji o warunkach widoczności, natężenia ruchu, obecności pieszych, rowerzystów, pojazdów w celu dynamicznej i automatycznej adaptacji kształtu wiązki światła, jej intensywności i temperatury barwowej. Skutkuje to optymalizacją zużycia energii, zwiększeniem bezpieczeństwa i zmniejszeniem zanieczyszczenia światłem. Dzięki architekturze chmurowej, rozwiązanie będzie powszechnie dostępne dla użytkowników, a oferowane aplikacje mają wykorzystać potencjał lamp ulicznych w kontekście zastosowań Smart City. Dane rejestrowane przez system lamp InfoLight przetwarzane są w architekturze „fog computing” na poziomie pojedynczej oprawy i jej kontrolera. Złożone obliczenia i aplikacje delegowane są do chmurowego modułu obliczeniowego i podejmującego decyzję o sterowaniu lampami. Takie rozproszenie funkcji i obliczeń pozwala optymalizować zużycie energii i zwiększać elastyczność rozbudowy o nowe urządzenia i aplikacje. Opracowane są scenariusze autonomicznego działania w różnych warunkach widoczności, pory dnia i nocy, natężeniu ruchu, miejsca instalacji systemu oraz wymagań użytkownika. Oprawa jest idealnym miejsce do umiejscowienia sensorów, które nie zanieczyszczają przestrzeni miejskiej. Staje się również rozwiązaniem sprzyjającym pełnieniu funkcji agregatora oraz bramy telekomunikacyjnej dla telefonii 5G oraz infrastruktury miejskiej pod katem wdrażania komunikacji V2X (pojazd-otoczenie) dla autonomicznych pojazdów i nowoczesnych miast.

IT

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube