Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Hybrydowe implanty dentystyczne do zastosowań w systemach kontrolowanego uwalniania leków

autorzy: mgr inż. Patrycja Osak; dr hab.Bożena Łosiewicz prof. UŚ; dr Joanna Maszybrocka; dr Julian Kubisztal

Tematyka wynalazku dotyczy wytwarzania innowacyjnych implantów dentystycznych, których powierzchnia jest modyfikowana poprzez nakładanie hybrydowych powłok składających się z podpowłok amorficznego fosforanu wapnia (Patent nr 233342, Patent nr 233784) oraz mikrowłóknistych powłok polimerowych stanowiących inteligentny nośnik leków (Zgłoszenie patentowe nr P. 4393307). Wynalazek pozwoli na bezbolesną aplikację, szybsze gojenie oraz znaczne przyspieszenie regeneracji tkanki kostnej.

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Nagroda

SPECIAL AWARD OF INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE OF THE CZECH REPUBLIC

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube