Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Sposób otrzymywania poli(γ-butyrolaktonu)

autorzy: mgr inż. Roksana Bernat, dr inż. Paulina Maksym, dr hab. Magdalena Tarnacka, prof. UŚ, dr inż. Andrzej Dzienia, prof. dr hab. Kamil Kamiński, prof. dr hab. Marian Paluch

Przedmiotem wynalazku jest wysokociśnieniowa (p=450-1350 MPa) metoda produkcji poli(γ-butyrolaktonu), spełniająca wymogi „zielonej chemii” (bez udziału związków metalicznych) prowadząca do otrzymania polimerów o dobrze zdefiniowanych parametrach (Mn=4,1-30,3 kg/mol; Đ=1,12-1,89), wysokiej czystości, w znacznie wyższym zakresie temperaturowym (do -5 °C), z większą wydajnością (ok. 0,7 g) i znacznie krótszym czasie (nawet w 1 h) niż dotychczas znane rozwiązania w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Prezentowane podejście syntetyczne jest „krokiem milowym” w kierunku komercjalizacji dotychczas niedostępnego, jednak niezwykle pożądanego biomateriału.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube