Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Manualny uchwyt obrotowy na stoliki do SEM

autorzy: dr Artur Taszakowski, mgr Bartosz Baran

Rozwiązania wprowadzane w prezentowanym projekcie usprawniają pracę z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego, szczególnie w zakresie badań próbek wymagających obrazowania w wielu płaszczach. Technologia podniesie ergonomię i wydajność pracy zwiększając łatwość manipulowania obiektami.

Poster

Przemysł

Medal


Brązowy Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube