Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

X-Dots - Wsparcie dla Twojej oczyszczalni

autorzy: dr Anna Dzionek; dr hab. Danuta Wojcieszyńska prof. UŚ; dr hab. Urszula Guzik prof. UŚ

X-Dots to technologia stworzona z myślą o wsparciu przydomowych i miejskich oczyszczalni ścieków. Jej sercem jest ksantan, który jest niezwykle odporny na ciężkie warunki środowiskowe. Poprzez odpowiedni dobór mikroorganizmów, X-Dots ma ogromny potencjał w bioremediacji i oczyszczaniu ścieków.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Nagroda

Award of Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills TISIAS,Canada

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube