Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

ZoP Sposób hodowli ludzkich i zwierzęcych komórek macierzystych z zastosowaniem wydzieliny roślinnej otrzymanej z gatunku Drosophyllum lusitanicum.

autorzy: Prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Prof. dr hab. Bartosz Płachno - Uniwersytet Jagielloński

Celem wynalazku jest poprawienie wydajności hodowli komórek macierzystych prowadzonych in vitro. Istotą wynalazku jest powierzchnia do hodowli komórek macierzystych charakteryzująca się tym, że posiada zewnętrzną powłokę zawierającą śluz wydzielany przez emergencje znajdujące się na liściach rośliny z gatunku Drosophyllum lusitanicum. • Udowodniono, że wydzieliny (śluz) roślin z gatunku Drosophyllum lusitanicum poprawiają adherentność ludzkich komórek macierzystych wyizolowanych z galarety Whartona otrzymanej z pępowiny. • Zbadano ekspresję wybranych genów kodujących białka błony komórkowej, które umożliwiają przyleganie komórek do siebie lub do substancji (macierzy) międzykomórkowej. Białka te również wytyczają kierunek migracji hodowanych komórek w środowisku zewnątrzkomórkowym. Wydzieliny (śluz) roślin z gatunku Drosophyllum lusitanicum wpływają korzystnie na ekspresję genów kodujących cząsteczki adhezyjne – zwiększające przyleganie komórek do podłoża, przez co poprawiają ich potencjał wzrostowy i proliferacyjny. • Wykazano, że wydzieliny (śluz) roślin z gatunku Drosophyllum lusitanicum zwiększają potencjał pluripotencji („macierzystości”) oraz przeciwdziałają różnicowaniu w hodowlach komórkowych – są to bardzo korzystne właściwości efektywnego prowadzenia hodowli komórek macierzystych, nieuzyskiwane w takich samych warunkach hodowli tych samych komórek bez wydzieliny (śluzu) roślin z gatunku Drosophyllum. Właściwości wydzieliny roślin z gatunku Drosophyllum lusitanicum: • poprawiają adherentność komórek macierzystych, • zwiększają potencjał pluripotencji (macierzystości) I przeciwdziałają różnicowaniu w hodowlach komórkowych • zwiększają proliferację w hodowlach komórkowych, • jednocześnie pozostają obojętne dla hodowanych komórek - brak niepożądanego wpływu cytotoksycznego.

Poster

Giełda wynalazków

Medal


Brązowy Medal

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube